sociaalplanbureaugroningen.nl
Voorbereidingen cliëntervaringsonderzoek Jeugd Heerenveen in volle gang - Sociaal Planbureau Groningen
Het onderzoek geeft inzicht in hoe de cliënten en hun ouders de dienstverlening van de gemeente Heerenveen ervaren.