sociaalplanbureaugroningen.nl
Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie - Sociaal Planbureau Groningen
Bijna de helft (47.9%) van de jonge eenoudergezinnen in de Veenkoloniën met minderjarige kinderen zit onder de lage inkomensgrens. Dat betekent dus simpelweg te weinig geld.