sociaalplanbureaugroningen.nl
Armoede in de Veenkoloniën: van generatie op generatie - Sociaal Planbureau Groningen
Een deel van de gezinnen in de Veenkoloniën geeft de armoedeproblematiek van generatie op generatie door.