socconvera.wordpress.com
Thẩm Thăng – Part 3
Thật sự mình cảm thấy rất cạn lời vì cái diễn biến của truyện này… Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng nó là vườn trường hường huệ chớ, hêm ngờ lại kích thích như vại, amen~…