sobhmashhad.ir
رویای پرنسسی زن جوان در مشهد به کابوس وحشت تبدیل شد - پایگاه خبری صبح مشهد
به راحتی فریب خوردم و گرفتار مرد شیادی شدم که خود را یکی از تاجران بین المللی معرفی می‌کرد. آن قدر دل باخته آن مرد عرب زبان شدم که دیگر همسر و زندگی مشترکم را رها کردم چرا که قرار بود… زن جوان در حالی که اشک ریزان مدعی بود تهدید به اسیدپاشی شده است …