sobhmashhad.ir
بازگشت مرد فوت شده در مراسم چهلم خودش! - پایگاه خبری صبح مشهد
مرد جوان پس از یک ماه بی خبری وقتی به خانه بازگشت با تصویر اعلامیه خود روی در خانه اش روبه رو شد. چندی قبل زن جوان همراه خانواده شوهرش پای در دادسرای امور جنایی تهران گذاشت و از ناپدید شدن شوهر ۳۵ ساله اش خبر داد. در ادامه تیمی از ماموران اداره ۱۱ پلیس …