sobhmashhad.ir
￵آغاز هوشمند سازی انشعابات پر مصرف آب در خراسان رضوی - پایگاه خبری صبح مشهد
با نصب کنتور هوشمند بر روی انشعابات پرمصرف در شهر طرقبه ، پروژه هوشمندسازی کمتورهای آب در آبفای خراسان رضوی عملیاتی شد. در این فاز ۵۰کنتور هوشمند بر روی انشعابات غیردائم و فصلی شامل رستوران ها و باغ ویلاها نصب شد که از این تعداد ۱۰ دستگاه وارد مدار شده و اطلاعات مصرف چهار دستگاه …