sobhmashhad.ir
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی؛ هر چهار پارک آبی استان استاندارد دارند/ ۸ پرونده حقوقی در خصوص استاندارد فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است - پایگاه خبری صبح مشهد
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: در ارتباط با فرآورده‌های سوختی کارگروه تعیین ماهیت داریم که هیدروکربن‌های خروجی از کشور را تعیین ماهیت می‌کند تا تحت عنوان هیدروکربن، سوختی قاچاق نشود، در خصوص پرونده‌های حقوقی فرآورده‌های نفتی، ۸ پرونده در دادگاه بوده، ۲ پرونده نیز اعتراض کردند تا آزمون مجدد شود. به گزارش صبح مشهد، علیرضا …