sobhmashhad.ir
دختر ۳۱ ساله مشهدی؛ آرزو می کردم فقط مردی حاضر به ازدواج با من باشد حتی متاهل - پایگاه خبری صبح مشهد
آن قدر از دوران کودکی مورد سوء استفاده اطرافیانم قرار گرفتم که همواره آرزو می کردم نه شاهزاده ای با اسب سفید، بلکه جوانی مستمند یا حتی مردی متاهل به سراغم بیاید تا من هم مانند خیلی از دختران دیگر ازدواج کنم و از این وضعیت رها شوم چرا که دیگر سن و سالم گذشته …