sobhmashhad.ir
این خیر خانه هایش را صلواتی به زوج های جوان اجاره می دهد - پایگاه خبری صبح مشهد
اجاره خانه های سرسام آور از مشکلات اصلی جامعه امروز ماست. در این شرایط محمد حاج محمدی از صاحبخانه های با انصافی است که به گفته خودش ۲۲ سال است خانه هایش را صلواتی اجاره می دهد. به گزارش صبح مشهد، در شرایطی که بازار اجاره مسکن پرهیاهوترین روز‌های خود را می‌گذراند و اجاره نشینی …