sobhmashhad.ir
یک روز با پزشکی قانونی در مشهد - پایگاه خبری صبح مشهد
«پزشکی قانونی» ۲۶سال قبل، در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد. وظیفه این سازمان، ارائه نظر مشورتی به دادگاه و مراجع ذی صلاح در مواردی مانند تصادفات، ضرب و جرح، تخلفات شاغلان حرفه پزشکی، مسائل زناشویی و طلاق، صدور مجوز سقط، صدور جواز دفن و تعیین علت مرگ در موارد مشکوک، کمک به نیروی انتظامی در تعیین