sobhmashhad.ir
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: مهمترین ماموریت سال ۹۸ شرکت آب منطقه ای برخورد شدید با متصرفین حریم رودخانه ها است - پایگاه خبری صبح مشهد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: مهمترین ماموریت سال ۹۸ شرکت آب منطقه خراسان رضوی برخورد شدید با متجاوزینی است که با تصرف حریم و بستر رودخانه ها هم اموال عمومی را غصب کرده اند و هم خطرات زیادی برای مردم ایجاد کرده اند. به گزارش صبح مشهد، محمد علایی در گفتگو