sobhmashhad.ir
رابطه مدیریت فرهنگی بر عرصه مدیریت شهری - پایگاه خبری صبح مشهد
نویسنده : حسین دشتبان انسان امروز و به تبع آن ملت‌ها و کشورها در معرض پیچیدگی‌های بیشتری هستند. اما انسان این عصر نسبت به گذشته، هوشمندتر و آگاه‌تر است و بر همین اساس نحوه مدیریت و تعاملات انسانی و کشورداری نیز می‌بایست هوشمندتر، پیچیده‌تر و منطقی‌تر باشد. بدین دلیل در نگاه کلان مدیریتی باید