sobhmashhad.ir
ضرورت توانمند سازی زنان در عرصه اقتصاد با هدف کمک به رفع رکود - پایگاه خبری صبح مشهد
نویسنده : مریم اسلامی نایب رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان مسئله توانمندسازی زنان، نقش اولیه و موثری در بحث حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اقتصادی دارد؛ البته این مقوله با موانعی نیز روبه‌روست که از حوزه‌های تربیتی و فرهنگی نشات می‌گیرد و بستر خودباوری را در این قشر تضعیف می‌کند.زنان نیمی از نیروی انسانی