soaicanet.wordpress.com
TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG TỪ “KHÔNG” TRONG CONTENT?
TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG TỪ “KHÔNG” TRONG CONTENT? Con người thường nghĩ mình tư duy logic, nhưng thực ra họ chẳng logic chút nào cả. Người ta tư duy theo dòng tư tưởng, tức là ở mỗi thời điểm, các Ý…