soaicanet.wordpress.com
MỘT VÀI KIẾN THỨC TRONG GIAO TIẾP…
MỘT VÀI KIẾN THỨC TRONG GIAO TIẾP… 4dummies.info soaica.net 01. Sửa tật nói năng bạt mạng. Nên ăn nói từ tốn, nhã nhặn. 02. Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời, dù không muốn nói chuyện …