snowwhitesflakesblog.com
O R E O L
Razlili se oblaci nebom kao jogurt. Beli, debeli, zaklonili sunce. Upinje se, probija se, ali posustalo, pušta tu magličastu boju, vlažnu i tešku, da nas obuzme. -Vidim preplitanje sunčevih zraka s…