snowwhitesflakesblog.com
S V E T L O S T
Šetali su u tišini. Večernja svetlost mešala se sa dnevnom, činilo se da će se boja neba i reke u jednom trenutku izjednačiti. -Oni koji nas vole nikad nisu dovoljno dobri, ali su zato oni koji nas…