snowwhitesflakesblog.com
Č U D O
Sa čuđenjem sam danas gledala reku kako se nad njom nadvijaju sivi oblaci, i kako se kroz njih, onako otežale od kiše, poneki zrak sunca probije i da joj srebrni sjaj. Nekad joj površina bude glatk…