snowwhitesflakesblog.com
Z A U V E K
Nije više mogao da zamisli dan bez nje. Životne prepreke razdvojile su ih zauvek. Nije više mogao da prihvati to zauvek. Reč koja kada se na nju pomisli, cepa srce. Kada se izgovori, čupa ga……