snowwhitesflakesblog.com
L O T O S
Tokom dugog istorijskog perioda u Kini su mala ženska stopala posmatrana kao još jedan polni organ. Izazivala su požudu i estetsko zadovoljstvo. Ružna devojka ukoliko je imala mala stopala, nije tr…