snowwhitesflakesblog.com
K A Ž U
Kažu bio je veseo. Nikad se nije naljutio. Uvek je svakoga razumeo. Nikad se nije posvađao. Samo je davao. Nikad uzimao. Znao je da uteši. Znao je da nasmeje. Umeo je da sluša. Nije imao neprijatel…