snowwhitesflakesblog.com
B O J E
Svaka boja je priča i svaka priča je boja. Koliko svetlosti u sebi nosiš toliko nijansi možeš da imaš. To je kao kad se neko pojavi u prostoriji i zasija. Niko konkretno ne vidi tu svetlost, ali je…