snowwhitesflakesblog.com
44
ZNAT ćeš da te ne volim i da te volim, jer živjeti je moguće na dva načina, riječ je samo krilo tišine, a vatra čuva polovinu studeni. Volim te da bih te počeo voljeti, da bih ponovo počeo beskraj,…