snowwhitesflakesblog.com
248
“Ništa ne pada s neba sem redovnih padavina.” “Jednom me je pokakila ptica, to nije redovna padavina.” Videla je da ne vredi. Raspoloženje mu je bilo na nultoj tački, samo d…