snowwhitesflakesblog.com
M A Š T A
Mašta pobija logiku i priznaje samo svoje zakone. U igri sa razumom rađa kreativnost. Bez mašte ne nastaje ništa zaista novo. Ona čini da napravimo iskorak, često neshvaćeni, u nepoznato. Kada se m…