snowwhitesflakesblog.com
O P O Z I V
“Znaš, to što smo ti i ja iz dva potpuno različita sveta, onaj osećaj ne zna za to.” “Osećaj ne zna, ali moj razum mu neće dozvoliti da pređe granicu između svetova. Može da bludi…