snowwhitesflakesblog.com
T I H A
Zevsova kći po imenu Tiha imala je moć da odlučuje o sudbinama ljudi. Iz svog roga obilja zasipala ih je kako je htela, dok je neke lišavala svega. Neodgovorna i razigrana volela je igre loptom, pa…