snowwhitesflakesblog.com
S N O B
Kako li je to biti snob? Narcis sa stilom. Okvir u kome snob egzistira, čvrsta pravila ponašanja i izbora daju mu određene prednosti u odnosu na ostali deo društva. Samo nameće se pitanje, da li ga…