snowwhitesflakesblog.com
I G R A
Balkon je toliko strm, da samo malim pokretom napred, ja padam u ambis koji ispred mene zjapi, na glave u parteru. Ti si tu negde u mraku. Pokušavam da te razaberem u masi lica koja se prelivaju iz…