snowwhitesflakesblog.com
D A N I
Da li o ružnim događajima treba pisati ili ih zaboravljati? Kao idealista u duši uvežbala sam se da ih zaboravljam. Kroz moj specijalan filter života, odvajam dobre i srećne događaje, a ružne koji …