snowwhitesflakesblog.com
D A LJ I N A
Probudila se rano. Još je bio mrak. Pet sati. Tiha muzika Leonarda Cohena ispunjavala je sobu. Kao devojka se Ĩudila kako stariji ustaju toliko rano bez zvonjenja sata. Sad je shvatala. Što si star…