snowwhitesflakesblog.com
B R E S K V A
“Coeur de Fraises (Strawberries)” by Salvador Dali Ton Telehen je video ljude kroz životinje, a genijalni Salvador Dali ih je video i kao voće. Taj ugao gledanja, prilično neobičan, pod…