snowwhitesflakesblog.com
N E M O G U Ć E
Kažu da ljubav spaja nespojivo. Briše granice između svetova. Nemoguće čini mogućim. “Danas si još lepša nego juče i zaista još lepša nego u snovima u kojima te videh.” Govorio je Pruga…