snowwhitesflakesblog.com
M U Z I K A
Prave reči u pravom trenutku, mogu postići mnogo, ali prava muzika postiže više. Ona dopire do najtananijih niti duše koje tada trepere u njenom ritmu. Muzika objašnjava, voli, prašta, moli, ljuti …