snowwhitesflakesblog.com
J A B U K A
Tog jutra je ustala rano. Trebalo je dosta toga nabaviti, pa je zamolila decu da joj pomognu. Dok su se vraćali sa pijace, ruku prepunih povrća i voća, opet je naišla ona. Vukla je kolica pretovare…