snowwhitesflakesblog.com
M I N Đ U Š E
„Daj pet dinara. Daj deset dinara.“ I davala joj je, koliko je tražila. Poneko joj je ostavljao, većina nije. Gledali su je sa gađenjem i prezirom. Izgledalo je da ona to ne primećuje, ne razume il…