snowwhitesflakesblog.com
N E S A N I C A
Nesanica je višak energije, neutrošene na fizički napor, koji vam ne dozvoljava da se psihički odmorite. Tog viška obično pokušavamo da se oslobodimo umesto da ga sa radošću prihvatimo. Dar, da mož…