snkrvn.com
Với những người trẻ mê giày, đó là người bạn đầy đặc biệt trong mỗi chuyến đi của thanh xuân
Đôi giày có thể trở nên cũ đi theo năm tháng, nhưng chắc chắn những câu chuyện mà chúng sở…