snkrvn.com
adidas bất ngờ tung ra phối màu Split-color của UltraBoost 4.0
Mặc dù khởi nguồn là một đôi giày performance dành riêng cho việc chạy vào năm 2015. Nhưng trải qua…