snkrvn.com
Shoe Palace hồi tưởng quá khứ bán loa với Converse Chuck ’70 “Boom Box”
Trước khi gia đình Mersho mở cửa hàng Shoe Palace đầu tiên vào năm 1993, họ đã bước chân vào…