snkrvn.com
Những hình ảnh đầu tiên của Air Jordan 32
Còn nhớ cách đây không lâu, Westbrook và Air Jordan đã tiết lộ những hình ảnh trong video quảng cáo…