snkrvn.com
Bắt chước trào lưu sandals kết hợp với vớ, Crocs sẽ ghi điểm?
Thời gian gần đây, trào lưu kết hợp may vớ khi đi sandals vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt vào…