snkrvn.com
adidas tiếp tục xu hướng chunky sneakers với Temper Run cá tính
Xu hướng chunky vẫn chưa bao giờ là hết “hot”. Chunky sneakers có thể nói là quá trình các thương…