snkrvn.com
adidas hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Tubular X 2.0
Sau sự ra mắt của mẫu giày nâng cấp Tubular Doom Sock, adidas tiếp tục quay trở lại thiết kế…