snkrvn.com
Đánh giá thực tế BST Biti’s Hunter Retro Essential Pack sau một tuần sử dụng
Đánh giá thực tế BST Biti’s Hunter Retro Essential Pack sau một tuần sử dụng trên chân của SNKRVN và nhận xét có đáng mua hay không? Bộ sưu tập Biti's được trải nghiệm & đánh giá bao gồm: B3 - Biti's Hunter Sandals Retro Essential, Biti's Hunter X Retro Essential, Giày Biti's Hunter Retro Essential.