snkrvn.com
Converse và tham vọng khơi lại lịch sử hào hùng của mình ở mảng giày bóng rổ?
Thử tưởng tượng bạn đang được xem một trận đấu bóng rổ vào năm 1917, khi các vận động viên…