snkrvn.com
Cole Haan 3.ZERØGRAND – Tương lai là ở đây
Thế kỉ 21 – thế kỉ của sự hiện đại. Hiện đại trong công nghệ, hiện đại trong cách ăn mặc, và rộng hơn,…