snkrvn.com
Asics – Kẻ chinh phục đến từ đất nước hoa anh đào
Từ trước đến nay, ngành công nghiệp sneakers luôn bị chi phối bởi hai cái tên là adidas và Nike.…