snkrvn.com
Samuel Umtiti (Barcelona) – Mê thời trang ngang mê bóng đá
Samuel Umtiti rất thích túi của Louis Vuitton và sneakers Classics & High-end ví dụ như: Vans Classics, Christian Louboutin, Common Projects, Buscemi,...